สินเชื่อ Cash Loan

สินเชื่อ Cash Loan คืออะไร Cash Loan เป็นสินเชื่อเงินสด ที่เมื่อผู้ขอกู้ไปยื่นขอกู้ที่แบงค์ แล้วเมื่อแบงค์อนุมัติมาแล้ว จะมีการชำระเงินสดให้จากที่ยื่นไป (ในแบบต่างๆ) ซึ่งจากนั้นผู้กู้ก็จะทำใช้หนี้ใช้สินปริมาณดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นกับทางแบงค์

Source: สินเชื่อ Cash Loan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s